ENQUESTA GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES

RESULTATSDE L’ENQUESTA

TOTAL D’ENQUESTES REBUDES61

Metodologia:Els pares disposaven al menjador del centreles enquestes, bolígrafs i una gran urna on dipositar-la. Era anònima i sense la presència de cap professor o membre de l’ equip directiu.. Els tutors individuals una vegada acabada l’’ entrevista de final de cursamb el pare o mare de l’alumne, els acompanyavena la porta del menjador i els comunicaven que si ho desitjaven podien omplir l’enquesta.

1.Ladisponibilitat i la facilitat de comunicació amb el tutor individual quan l’heu necessitat ha estat:

MOLT SATISFACTÒRIA

48

78,7%

100 %

FORÇA SATISFACTÒRIA

13

21,3 %

POC SATISFACTÒRIA

0

0 %

GENS SATISFACTÒRIA

0

2.Crec que hi ha unbon clima, bona relació i bonambient al centre.

MOLT SATISFACTORI

42

68,9 %

98,4 %

FORÇA SATISFACTORI

18

29,5 %

POC SATISFACTORI

1

1,6 %

1,6 %

GENS SATISFACTORI

0

3.La comunicaciói l’accessibilitat amb l’equip directiu si ho he necessitat ha estat ...

MOLT SATISFACTÒRIA

45

73,8 %

95,1 %

FORÇA SATISFACTÒRIA

13

21,3 %

POC SATISFACTÒRIA

3

4,9 %

4,9 %

GENS SATISFACTÒRIA

0

4.Les informacions en paper, SMS, Web que ens arriben són suficients.

MOLT SATISFACTÒRIA

41

67,2 %

98,4 %

FORÇA SATISFACTÒRIA

18

29,5 %

POC SATISFACTÒRIA

1

1,6 %

1,6 %

GENS SATISFACTÒRIA

0

5.Les activitats fora del centre com: sortides, visites, excursions, activitats esportivesi viatge fi de curs sónsuficients i adequades.

MOLT SATISFACTÒRIES

31

50,8 %

88.5 %

FORÇA SATISFACTÒRIES

23

37,7%

POC SATISFACTÒRIES

5

8,2 %

11,5 %

GENS SATISFACTÒRIES

2

3,3 %

6.L’horari escolar actual de 8:15 a 14:45 h.

MOLT SATISFACTORI

43

70,5 %

93,5 %

FORÇA SATISFACTORI

14

23 %

POC SATISFACTORI

2

3,3 %

6,5 %

GENS SATISFACTORI

1

1.6 %

NO CONTESTA

1

1,6 %

7.L’organització de les entrades i sortides. El fet que hi hagi un membre de l’Equip Directiu fora del centre uns 15 minuts abans de l’entradai en les sortides dels alumnes ho valoro com:

MOLT SATISFACTORI

47

77 %

95 %

FORÇA SATISFACTORI

11

18 %

POC SATISFACTORI

1

1,6 %

5 %

GENS SATISFACTORI

1

1,6 %

No contesta

1

1,6 %

8.Esteu satisfets amb el grau d’orientació, superaciói treball del vostre fill o filla:

MOLT SATISFET /SATISFETA

42

68,9 %

96,7 %

FORÇA SATISFET /SATISFETA

16

26,2 %

POC SATISFET /SATISFETA

2

3,3 %

3,3 %

GENS SATISFET /SATISFETA

0

No contesta

1

1,6 %

9.Tenint en compte que estem en mòduls prefabricats i que de moment és impossible canviar-ho. Us sembla que l’interior de les classes amb pissarra digital, equip de so, calefacció i aire condicionat és:

MOLT SATISFACTORI

31

50,8 %

86,9 %

FORÇA SATISFACTORI

21

34,4 %

POC SATISFACTORI

8

13,1 %

13,1 %

GENS SATISFACTORI

0

No contesta

1

1,6 %


Darrera modificació: dimarts, 25 juliol 2017, 13:08